1+1+1+1=1 Ako ukážeš prítomnosť rukami

Kniha o 

o bytí spolu

o autenticite tvorenia

o hľadaní ako princípe

o našej krehkosti aj sile

o tvorení priestoru pre bytie s divákom

o vôni pomarančov


Kniha je i ohliadaním sa za našou spoločnou výstavou v Galérii Medium v Bratislave. (január - február 2019). Spracovávame v nej textový materiál, ktorý nám prirodzene pri tvorení vznikal.

Pridávajú sa k nemu aj naše komentáre reflektujúce skúsenosť v galérii, a napokon odpovede niekoľkých návštevníkov na otázku: Čo to pre teba bolo?


Knihu sme prvýkrát pootvorili na podujatí Dvojstrana s Beátou Jablonskou v auguste 2023, s ktorou sme spolupracovali aj v roku 2019 v Mediu.

"Ako ukážeš prítomnosť rukami" sme krstili 10. septembra 2023 v SNG Schaubmarovom mlyne v Pezinku, kde sme v januári 2021 na knižke začali pracovať.


Doporučená cena je 10€. 


Knihu nájdete v:

SNG Schaubmarov mlyn v Pezinku

Galéria Medium v Bratislave 

Tranzit.sk v Bratislave

Nová synagóga v Žiline 

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici


____________

kolektív

1+1+1+1=1

Simona 

Martina 

Dana


Spája nás priateľstvo a hľadačstvo. Projekt 1+1+1+1=1 je pokračujúcou spoluprácou Simony Gottierovej, Martiny Mäsiarovej a Dany Tomečkovej, ktorá začala v roku 2017. Všetky tri sú absolventkami Vysokej školy výtvarných umení (Katedry maliarstva a Katedry úžitkového umenia). Doteraz spolu prezentovali dva nadväzujúce výstupy: v Galérii Médium (Bratislava, január február 2019 v dialógu s Beátou Jablonskou) a v rámci festivalu Kiosk (Žilina, júl 2020 v dialógu s Danielom Grúňom). Počas rezidencie v SNG Schaubmarovom mlyne (Pezinok, január 2021) začali pracovať s textovým materiálom, ktorý vzniká od začiatku ich spolupráce a vyústil do tejto knihy. 

Projekt 1+1+1+1=1 nesie prvky výtvarného, performatívneho, každodenného. Východiskom je skúmanie vzťahu človek – miesto – zážitok. Simona, Martina a Dana sa zaoberajú efemérnym, ktoré trvá len teraz. Zaujíma ich perspektíva diváka, v ktorej sa ocitá vnútri situácie, skôr než by sa pozeral na niečo z odstupu. Pracujú s pocitom intimity a blízkosti – možnosťou ich zdieľania. Vytvárajú formu, ktorá je živá a krehká. Štvrtá jednotka v rovnici reprezentuje osobu vstupujúcu do komunikácie s ich trojicou.